Filmform Shop

Astrid Söderbergh Widding (red.): Konst som rörlig bild: från Diagonalsymfonin till Whiteout

150 SEK / In stock.

SHIPPING COSTS PER ITEM
Sweden: Posten 1000 g (Books Sweden) 70.00 SEK
Europe/Worldwide: Postal Service 250 g (Books, Worldwide)  130.00 SEK

Konst som rörlig bild: från Diagonalsymfonin till Whiteout
Redaktör: Astrid Söderbergh Widding
Författare: Astrid Söderbergh Widding, Lars Gustaf Andersson, Johan Sundholm, Gary Svensson, Gunnel Petersson och Måns Wrange
Form: Martin Frostner och Johanna Lewengard
Sidantal: 223 sidor samt en DVD, ca 300 min
Format: 195 x 245 mm
Utgivning: maj 2006
Språk: Svenska/Swedish
Förlag: SAK, Bokförlaget Langenskiöld och Stiftelsen Filmform
DVD: 3 timmar 15 minuter, kurerad av Filmform
ISBN: 9789197599108

"Konst som rörlig bild från Diagonalsymfonin till Whiteout" beskriver den svenska avantgarde- och experimentfilmen från 1924 till idag. Idag väljer alltfler unga svenska konstnärer att uttrycka sig genom film, digitala bilder, animation och video. Den rörliga bilden är, för samtidskonsten, ett lika självklart uttryck som skulptur eller måleri. Märkligt nog har den svenska rörliga bildkonstens historia - trots mer än hundra år av historisk utveckling - hittills förblivit i det närmaste oskriven. Detta är det första nationella översiktsverket om konsten som rörlig bild, från 1924 till idag.
I boken möter vi konstnärer och filmmakare som Viking Eggeling, Gunvor Nelson, Arne Sucksdorff, Sture Johannesson, Peter Weiss, Pontus Hultén, Cecilia Edefalk, Ann-Sofi Sidén m fl. Naturligtvis medföljer DVD, kurerad av Stiftelsen Filmform. I DVD:n som utgör en integrerad del av verket, får läsaren konkreta inblickar i den rörliga bildkonstens historiska utveckling.
Med utgångspunkt från pionjärer som Viking Eggeling via experimentfilmens förgrundspersoner som Gunvor Nelson fram till våra dagars konstnärer inom animation, video- och digitalkonst som Katarina Löfström och Petra Lindholm, dokumenterar översiktsverket en hittills oskriven del av den svenska konsthistorien. Redaktör för översiktsverket är Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap vid Stockholms Universitet som även författat bokens inledning. Övriga författare är docent Lars Gustaf Andersson, Lunds Universitet, docent Johan Sundholm, Karlstads Universitet, fil dr Gary Svensson, Linköpings Universitet, lektor/konstnär Gunnel Pettersson och professor/konstnär Måns Wrange, Konstfack. Förordet är skrivet av initiativtagaren Richard Sangwill, f.d. intendent vid Sveriges Allmänna Konstförening. Till översiktsverket hör även en DVD, som kurerats av Filmform, med ett urval av 26 film- och videotitlar som under åren visats i utställningar och på filmfestivaler över hela världen.