Filmform Shop

Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning

0 SEK / In stock.

SHIPPING COSTS PER ITEM
Sweden: Posten 500 g (Books Sweden) 55.00 SEK
Europe/Worldwide: Postal Service 500 g (Books Europe/Worldwide)  80.00 SEK

Year: 2018
Softbound book: 27 x 19,2 x 1.5 cm
Pages: 160
Weight: 458 gram
Language: Swedish  
ISBN 978-91-639-8413-6

Boken Direktupphandling av kortfilm om medicinsk åldersbedömning innehåller offentliga allmänna handlingar rekvirerade från Rättsmedicinalverket (RMV). I dokumenten behandlas arbetet med en informationsfilm som producerades 2016–2017 på uppdrag av RMV. Filmens målgrupp är asylsökande ungdomar som inte kan styrka sin ålder med identitetshandlingar. I dessa fall erbjuder Migrationsverket den asylsökande att genomgå en tandröntgen- och magnetkameraundersökning. Med undersökningarna som underlag gör RMV en medicinsk åldersbedömning och en rättsläkare skriver ett rättsmedicinskt utlåtande som i ord beskriver sannolikheten för att den asylsökande är över eller under 18 år. Migrationsverket använder utlåtandet som en del i sin bedömning av den asylsökandes ålder och beslutar om denne skall betraktas som barn eller vuxen. Publikation kan ses som ett försök att belysa övergripande samhällsstrukturer genom att studera en avgränsad del av den svenska statliga byråkratin.

Boken publiceras som en del i Vägra döda – historier om de vapenfria männen, ett konstnärligt forskningsprojekt av Carl Johan Erikson och Björn Larsson. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och bedrivs vid Kungl. Konsthögskolan. Boken är formgiven av Rikard Heberling och tryckt av Elanders, 2018. Kontakt: info@vagradoda.se