Filmform Shop

Nils Claesson: Spökmaskinen

200 SEK / In stock.

Nils Claesson - Spökmaskinen: Sju förändringar och förflyttningar, gestaltningsprocesser i animation och film
Språk: Svenska
Utgiven år: 2017
Antal Sidor: 328
Vikt: 500g
Förlag: Ruin

SHIPPING COSTS PER ITEM
Sweden: Posten 2000 g (Books Sweden) 55 SEK
Europe/Worldwide: Postal Service 500 g (Books Europe/Worldwide) 80 SEK

När ett verk är färdigt kan konstnären se det utifrån men gör det med erfarenhet av resan inifrån. Konstnären ser på sin egen konst som den bibliske profeten Jona ser på valen. Nils Claesson använder en konst som är skrivandets för att reflektera över film och andra konstformer som han utövar, sett ur ett perspektiv inifrån utifrån konstnärens perspektiv antingen på väg in i valens gap, eller under uppslukandets ångest, eller i valens mörka buk eller i frälsningens ögonblick befriad ur magen. Spökmaskinen, ett doktorsarbete vid Stockholms konstnärliga högskola, är ett resultat av riskskrivande där en brottyta uppstår i glappet mellan å ena sidan text och å andra sidan det verk som texten tar sin utgångspunkt i och reflekterar över. Brottytan skapar en dubbelbild där både textens vindlingar och verkets olika lager kan följas ungefär på samma sätt som en geolog studerar olika sediment. Det finns likheter i tilltal och berättande i avhandlingstexten med författarens dokumentärroman Blåbärsmaskinen som kom ut 2009. Det är avsiktligt.